Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo trestná činnosť mladistvých


Priestupky mladistvých N

Autor/i: JUDr. Viera Lichá Valicová

Výber z publikácie Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých Na rozdiel od 14 ročných detí, ktoré sú už trestne zodpovedné, za priestupok u nás môžu pykať osoby až po dovŕšení 15 rokov, z čoho vyplýva, že trestná zodpovednosť fyzickej osoby je v Tres...

Šikanovanie ako trestný čin N

Autor/i: JUDr. Viera Lichá Valicová

Šikanovanie je z právneho hľadiska nebezpečný sociálno-patologický jav, pri ktorom dochádza predovšetkým k obmedzovaniu osobnej slobody, slobody rozhodovania, k ponižovaniu ľudskej dôstojnosti a cti, pričom obetiam sa často ubližuje tak na zdraví,...

Záškoláctvo a ohrozovanie mravnej výchovy mládeže N

Autor/i: JUDr. Viera Lichá Valicová

Záškoláctvo! Problém, ktorý vytvára vrásky na čelách učiteľom, ako aj rodičom. Pocítil niekto z Vás aspoň raz túžbu vyhnúť sa škole? Rozdiel je však v tom, že u niekoho to bolo jednorázové vybočenie, kým iní záškoláctvu prepadli a narobili nielen ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články