Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo šikanovanie


Riešenie anonymnej sťažnosti N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Ako treba postupovať pri doručení anonymnej sťažnosti v listinnej podobe? Sťažovateľom sú žiaci školy na spôsoby vyučovania a tiež na samotnú učiteľku cudzieho jazyka. Požadujú jej výmenu. V sťažnosti nie sú uvedené mená žiakov, ani trieda ani žia...

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania N

Autor/i: -

Smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia podľa ustanovení školského zákona. Smerni...

Šikanovanie ako trestný čin N

Autor/i: JUDr. Viera Lichá Valicová

Šikanovanie je z právneho hľadiska nebezpečný sociálno-patologický jav, pri ktorom dochádza predovšetkým k obmedzovaniu osobnej slobody, slobody rozhodovania, k ponižovaniu ľudskej dôstojnosti a cti, pričom obetiam sa často ubližuje tak na zdraví,...

Záškoláctvo a ohrozovanie mravnej výchovy mládeže N

Autor/i: JUDr. Viera Lichá Valicová

Záškoláctvo! Problém, ktorý vytvára vrásky na čelách učiteľom, ako aj rodičom. Pocítil niekto z Vás aspoň raz túžbu vyhnúť sa škole? Rozdiel je však v tom, že u niekoho to bolo jednorázové vybočenie, kým iní záškoláctvu prepadli a narobili nielen ...

Zrušenie rozhodnutia o zníženej známke zo správania N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: V novembri 2018 došlo na zastávke školského autobusu k jednorazovej fyzickej potýčke medzi žiakmi 7. ročníka. Nikto sa nezranil. Konflikt natočili prítomné žiačky školy na mobil, nahrávku dali  k dispozícii rodičom účastníkov konfliktu, ro...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk