Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo ropoaobce.sk


Prideľovanie príspevku na dopravu žiakov N

Autor/i: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Cieľom príspevku je objasniť často diskutovanú a dopytovanú tému, ktorou je poskytovanie dopravného zákonným zástupcom žiakov škôl. Prís­pevok je aktuálny vzhľadom na zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školskýc...

Účtovanie školskej jedálne v obci na samostatnom účte - príklady učtovania N

Autor/i: -

Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „školský zákon“).

VZOR - Dohoda o brigádnickej práci študenta N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor dohody o brigádnickej práci študenta. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZOR - Dohoda o hmotnej zodpovednosti N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti.  Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Zmeny pri uplatňovaní nároku na daňový bonus na dieťa N

Autor/i: ROPO a OBCE www.ropoaobce.sk

Zamestnanec si môže uplatňovať nárok na daňový bonus na vyživované dieťa aj na mesačnej báze. Jednou podmienok na priznanie bonusu je, že mesačný zdaniteľný príjem zamestnanca bude vo výške aspoň polovice platnej minimálnej mzdy, t. j. pre rok 202...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk