Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

rodičovské združenie

Fungovanie rodičovských združení

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Otázka Sme škola s právnou subjektivitou. Právny subjekt tvoria spolu základná a materská škola.  Každá zložka má vytvorené Rodičovské združenie (ďalej „RZ“). RZ majú riadne zasadnutia, plenárne zasadnutia, kde sa o. i. schvaľujú aj poplatky do zd...

Predseda rodičovského združenia a predseda rady školy

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Otázka:  Je správne, ak je  predseda rodičovského združenia je zároveň predsedom rady školy?

Učiteľ a rodič - partneri pri výchove a vzdelávaní detí

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Michael J. Mauboussin (2010) vo svojej knihe „Dvakrát meraj“ píše: „...správanie tých, ktorí sú okolo nás, mimoriadne ovplyvňuje naše rozhodnutia. Tiež nám to ukazuje, že by sme sa nemali príliš náhliť pri posudzovaní správania iných, kým plne neo...

Učiteľ a rodič a možné zdroje konfliktov

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Každá rodina si v priebehu svojho trvania prechádza rôznymi zmenami. Veľké ekonomické a sociálne tlaky ovplyvnili charakter a štruktúru rodinných zväzkov. Mení sa model rodiny, v ktorej dieťa vyrastá, ale príslušnosť k rodine, vzťah k rodičom ostá...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk