Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

rodičovská rada

Rodičovská rada

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Spolupráca školy s rodinou predstavuje veľmi významný faktor efektivity vzdelávania detí. Preto je úlohou každej školy vytvoriť podmienky pre fungovanie partnerského vzťahu s rodičmi detí, nadviazať a pravidelne s nimi udržiavať kontakt, ponúkať r...

VZOR - Finančné prostriedky v pokladni rodičovského združenia

Autor/i: Mgr. Erika Tornyaiova

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor zápisu finančných prostriedkov v hotovosti v pokladni rodičovského združenia pre potreby zasadnutia rady rodičov, kontroly a pod.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk