Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

prevádzkové náklady

Materská škola a školské prázdniny

Autor/i: -

Školské prázdniny sú určené školám, okrem materských škôl (ďalej "MŠ"). MŠ môžu v priebehu školského roka pred školskými prázdninami zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do MŠ v tomto čase.

Presun financií na prevádzku na mzdy zamestnancov

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Existuje možnosť aby sa finančné prostriedky určené na prevádzku školy/školského zariadenia presunuli na mzdy zamestnancov?

Prevádzkové náklady školy

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Je možné z prevádzkových nákladov školy platiť aj zamestnancov zamestnaných na dohody?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk