Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

prázdniny

Čerpanie dovolenky a práca v kalendárnom roku 60 dní

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Ako má riešiť zamestnávateľ čerpanie dovolenky u zamestnankyne, ktorá bola na PN-ke od 5. 1. do 23. 5. 2018. 24. 5 .2018 nastúpila do práce po PN-ke. V práci si odpracovala 27 dní. Keďže počas letných prázdnin sa spravidla na školách čerpá ...

Materská škola a školské prázdniny

Autor/i: -

Školské prázdniny sú určené školám, okrem materských škôl (ďalej "MŠ"). MŠ môžu v priebehu školského roka pred školskými prázdninami zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do MŠ v tomto čase.

Náhradné voľno počas sviatkov

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Aký počet hodín náhradného voľna napr. počas veľkonočných, či jesenných prázdnin si možno vybrať? Je to 7,5 hodín na deň alebo napr. 5 hodín, ktoré má učiteľ odučiť v daný deň podľa rozvrhu hodín, keďže počas prázdnin nevykonáva ostatné či...

Prázdniny a mentální odpočinek dětí mladšího školního věku

Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

Prázdniny jsou důležitým zdrojem regenerace dítěte i jejich rodičů. Je důležité, abychom příležitosti k obnově sil využili co nejefektivněji. 

Prehľad sviatkov a prázdnin v roku 2018

Autor/i: -

Ponúkame prehľad štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a prázdnin. 

Školské prázdniny

Autor/i: -

Ponúkame prehľad termínov školských prázdnin v školskom roku 2017/2018.

Školské prázdniny

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

História školstva Pre každého žiaka, ale aj učiteľa sú prázdniny (dovolenky) vari najočakávanejším obdobím roka. Aj prázdniny majú svoju históriu.

Školský rok a vyučovací týždeň

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Školský rok trval v minulosti od jesene (od Všechsvätých) do skorej jari (Zvestovanie Panny Márie). Počas školského roku však bolo viacero cirkevných sviatkov a voľno, aby žiaci mohli pomôcť pri poľných a domácich prácach. Až v 19. storočí sa ustá...

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

Autor/i: -

Ponúkame prehľad jesenných, vianočných, polročných, jarných, veľkonočných a letných prázdnin v školskom roku 2018/2019.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk