Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

pedagogický asistent

Pedagogický asistent a asistent učiteľa

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Pred rokom sme prijali asistentku učiteľa, ktorá má ukončené stredné vzdelanie pre materskú školu. Keďže bola začínajúcim asistentom na adaptačnom vzdelávaní, zaradili sme ju do triedy 7. Po ukončení sme ju zaradili do 8. platovej triedy.Druhá asi...

Pedagogický asistent a zaradenie do platovej triedy

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Pedagogický asistent učiteľa vykonáva činnosť asistenta v špeciálnej triede. V akej pracovnej triede má byť správne zaradený – v pracovnej triede  1 alebo pracovnej triede 2?

Pedagogický asistent podľa zákona č. 138/2019 Z. z.

Autor/i: redakcia

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") definuje kategóriu pedagogického asistenta ako pedagogického zamestnanca. Patrí do kategó...

Zastupovanie asistentom učiteľa a práca nadčas

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Môže pedagogický asistent zastupovať v triede za učiteľa primárneho vzdelávania alebo nižšieho sekundárneho vzdelávania a môže mať uvedené zastupovanie zohľadnené ako prácu nadčas?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk