Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Okresný úrad, odbor školstva

Kompetencie odboru školstva okresného úradu v sídle kraja

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Zákonom č. 345/2011 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli zrušené krajské štátne správy, medzi nimi aj krajské školské úrady. Kompetencie z uvedených zrušených krajských úradov špecia...

Politická agitácia v škole

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Podľa § 151 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v školách a v školských zariadeniach sa zakazuje činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia. Kt...

Vyradenie materskej školy zo siete

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Otázka Potrebujeme súhlas Okresného úradu, odboru školstva v sídle kraja pri vyraďovaní materskej školy zo siete ?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk