Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo Manažment školy v praxi


DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Pygmalion efekt a jeho mimoriadny význam v školskom procese N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Riadiaci pracovník na akomkoľvek stupni riadenia musí mať ambíciu sebareflexie a následnej sebakorekcie, ale tá je možná len vtedy, ak má záujem správne riadiť akýkoľvek kolektív alebo priamo vyučovací proces. Moc, nástrahy i záludnosti psychologi...

EFEKT MOTÝLÍCH KRÍDEL a rozhodnutia riaditeľa N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Nezvládnuté názorové rozdiely, pretrvávajúce spory, potláčané myšlienky, nevyslovené návrhy sú častým javom v akomkoľvek prostredí, kde kvalita vzťahov naráža na bariéry neschopnosti manažérov predvídať negatívne dôsledky zlej komunikácie a zlyháv...

Prehľad dôležitých termínov v septembri N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov, dôležitých termínov súvisiacich s prechodom zo základnej školy na strednú školu. Uvádzame aj zoznam priebežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci s...

Prehľad dôležitých termínov v septembri 2015 N

Autor/i: redakcia

Významné dni, pamätné dni, termíny súvisiace s prechodom žiakov zo základných škôl na stredné školy, ale aj zoznam predbežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci september, ponúkame v súhrnnom zozname direktor.sk v časti Kalendár,...

Príčiny zotrvania v tradičnom prístupe k vzdelávaniu N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová , prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Zotrvávanie na klasických prístupoch nesúvisí len s nezáujmom, nevedomosťami, neochotou meniť zaužívané. Na základe štúdia literatúry, skúmania edukácie, ale aj na základe rozhovorov s učiteľmi sme toho názoru, že príčiny spočívajú aj v ich obavác...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk