Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

klasifikácia

MP č. 18/2015 - hodnotenie - praktické školy

Autor/i: -

Metodický pokyn č. 18/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov praktických škôl.

Postup žiakov nultého ročníka základnej školy do vyššieho ročníka

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Môžu žiaci nultého ročníka základnej školy (ďalej „ZŠ“), ktorí sú na konci druhého polroka na vysvedčení hodnotení známkou nedostatočný, postúpiť do 1. ročníka základnej ZŠ? 

Problémové aspekty hodnotenia zo strany učiteľa

Autor/i: prof. Ing. Ján Bajtoš, PhD., Ing. Andrea Marhevková

Učiteľ svojou činnosťou ovplyvňuje celý priebeh vyučovacieho procesu, etapu kontroly a hodnotenia výsledkov, vyučovania nevynímajúc. Od jeho pedagogických schopností a osobnostných predpokladov závisí spôsob preverovania, hodnotenia a klasifikácie...

Zrušenie rozhodnutia o zníženej známke zo správania

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: V novembri 2018 došlo na zastávke školského autobusu k jednorazovej fyzickej potýčke medzi žiakmi 7. ročníka. Nikto sa nezranil. Konflikt natočili prítomné žiačky školy na mobil, nahrávku dali  k dispozícii rodičom účastníkov konfliktu, ro...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk