Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo inventarizácia


VZOR - Inventarizačný zápis N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor inventarizačného zápisu. VZOR nemá záväzný charakter, je vo forme odporúčania.

VZOR - Inventúrny súpis N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor inventárneho súpisu. VZOR nemá záväzný charakter, je vo forme odporúčania.

VZOR - Príkaz riaditeľa na vykonanie inventarizácie N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Príkazu riaditeľa na vykonanie inventarizácie.

Zabezpečenie procesu inventarizácie v školách a školských zariadeniach N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Posledné mesiace účtovného roka sú na školách a v školských zariadeniach v znamení vykonávania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (ďalej len „inventarizácia“). Inventarizácia je veľmi významným nástrojom na preukázanie ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články