Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Informovaný súhlas

Informovanie žiakov v triede o žiakovi so ŠVVP

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Rodičia dieťaťa individuálne začleneného (autizmus a ďalšie pridružené poruchy učenia správania) v škole si neželajú, aby spolužiaci v triede vedeli, že má poruchy učenia, správania. V akej miere môže/nemôže triedny učiteľ informovať ostat...

Informovaný súhlas - individuálny, univerzálny

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Otázka: Je možné požadovať od zákonného zástupcu podpísať informovaný súhlas na začiatku školského roka až do konca školského roka na všetky akcie školy, na ktorých sa žiak zúčastňuje?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk