Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

financie

Dátum priznania výšky platovej triedy

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Pedagogický zamestnanec ukončil atestáciu dňa 25. 04. 2016. Patrí pedagogickému zamestnancovi vyššia platová trieda od 25. 04. 2016 (deň ukončenia atestácie) alebo až od 26. 04.  2016?

Dlhodobá PN a započítavanie štátneho sviatku

Autor/i: Mgr. Slávka Adamove

Otázka: Počas dlhodobej PN prekračujúcej 100 dní započítava sa do tejto doby aj štátny sviatok?

Dĺžka dovolenky, podmienky čerpania, poskytovania, krátenia a poskytovanie náhrad

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Sme cirkevná základná škola. V predošlých rokoch sme mali 8 zamestnankýň, učiteliek na reťazených MD a RD. Tento rok a nasledujúce roky sa postupne vracajú z RD. Neboli na ne tvorené rezervy na nevyčerpané dovolenky. Tento rok si viaceré z ...

Dohoda o skončení pracovného pomeru a odstupné

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Od 14. 10. 2011 máme zamestnaného údržbára, ktorý poberá výsluhový dôchodok. Údržbár dal výpoveď dohodou o skončení pracovného pomeru (§ 60 ZP), ktorou mu pracovný pomer končí 31. 07. 2016. Treba mu niečo vyplatiť (odstupné, odchodné alebo...

Doplatenie kreditového príplatku

Autor/i: Mgr. Slávka Adamove

Otázka: Školská psychologička je zamestnaná v plnoorganizovanej ZŠ od 26. 9. 2016, do práce nastúpila bez odbornej praxe. Za inovačné a aktualizačné vzdelávania (potrebné pre vykonávanie jej odbornej činnosti) získala 30 kreditov k 22. 8. 2017 a 3...

Doplnkové dôchodkové sporenie

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Chcela by som sa opýtať ohľadom životného poistenia, resp. doplnkového dôchodkového sporenia - 3. piliér. Navštívil nás obchodný zástupca spoločnosti, že ponúkajú nový produkt životné poistenie. Podmienky a výhody pre zamestnancov sú totožn...

Dotácie v školstve v roku 2015

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Problematika poskytovania dotácií v školstve je upravená v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), konkrétne v §6c cit. právneho predpisu.  

Dve pracovné zmluvy - práce iného druhu

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Prosím o  radu pri zaradení do platovej triedy. Som učiteľ s druhou atestáciou na strednej škole. Riaditeľ mi zrušil pôvodnú pracovnú zmluvu ako pedagogickému zamestnancovi na 100 % úväzok a uzavrel dve nové zmluvy tiež na dobu neurčitú - 9...

Exekučné konanie a zadržanie peňazí na bežnom účte školy

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Môžu škole v rámci exekučného konania zadržať peniaze na bežnom účte?

Financie z dane z príjmu fyzických osôb pre materské školy

Autor/i: Ing. Jana Sládečková

Otázka: Sme materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Do našej materskej školy chodia aj deti zo susedných obcí. Zaujíma nás, ako sa napočítajú finančné prostriedky obci z dane z príjmu fyzických osôb (DPFO). Berú sa do úvahy len deti s tr...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk