Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

exkurzia

Informovaný súhlas - individuálny, univerzálny

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Otázka: Je možné požadovať od zákonného zástupcu podpísať informovaný súhlas na začiatku školského roka až do konca školského roka na všetky akcie školy, na ktorých sa žiak zúčastňuje?

Školské výlety a exkurzie

Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD.

Striedanie predmetov, zvonenie, pravidelný rozvrh je klasickým koloritom denného pobytu v škole pre žiaka aj pre učiteľa. Prepojenie vyučovania s realitou a zmiešanie oddelených predmetov do celistvého vnímania sveta, by malo byť dôležitým cieľom ...

Zabezpečenie autobusu na školský výlet, resp. exkurziu

Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD.

Zabezpečenie dopravy začíname hľadaním dopravcu. Ak sme z obce, z mesta, kde sídli viac dopravcov, odporúčame osloviť viacerých.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk