Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Klíčové slovo Elektronický podpis

žiadne situácie

Žiadne situácie nevyhovujú typu vašej školy. Upravte kritériá nižsie.

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

VZOR - Návrh na zabezpečenie školskej akcie N

Publikované:

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Návrhu na organizačné zabezpečenie školskej akcie. 

Školské výlety a exkurzie N

Publikované:

Striedanie predmetov, zvonenie, pravidelný rozvrh je klasickým koloritom denného pobytu v škole pre žiaka aj pre učiteľa. Prepojenie vyučovania s realitou a zmiešanie oddelených predmetov do celistvého vnímania sveta, by malo byť dôležitým cieľom vzdelávania. Pomôcť nám v tom môže vzdelávanie v mimoškolskom prostredí.

Zabezpečenie autobusu na školský výlet, resp. exkurziu N

Publikované:

Zabezpečenie dopravy začíname hľadaním dopravcu. Ak sme z obce, z mesta, kde sídli viac dopravcov, odporúčame osloviť viacerých.

Moderné formy zážitkových programov N

Publikované:

Široká škála zážitkových programov začína pri interaktívnych kioskoch v novovzniknutých poznávacích centrách, cez výnimočné programy rôznych združení, až po celodenné zážitkové aktivity na kľúč, kde organizátor, pripraví celodenný program a ešte aj poskytne žiakom stravu. Predstavme inštitúcie, kde možno takéto druhy zážitkových programov absolvovať.