Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo Dohoda


Dodatok o predĺžení pracovného pomeru pedagogického zamestnanca nad 65 rokov N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V pomôcke pre aplikačnú prax, vydanej MŠVVaŠ SR zo dňa 30. septembra 2020, číslo spisu 2019-15427:2-B2001 sa uvádza, že „Pracovný pomer  pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý dosiahol 65 rokov veku, sa nemusí nutne skončiť k 31....

Dohoda na výkon pedagogickej činnosti N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka Sme ZŠ s MŠ (neplnoorganizovaná, jedno oddelenie MŠ s celodennou prevádzkou). Od 1. 9. 2016 klesne počet detí v materskej škole na osem. Môžeme zamestnať učiteľku pre MŠ s požadovaným vzdelaním (stredná pedagogická škola – učiteľstvo pre MŠ...

Odchod do dôchodku a posudok zdravotnej služby N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Pracovná situácia: Zamestnankyňa pracuje v školskej jedálni ako pomocný prevádzkový zamestnanec. Od 28. júna 2019 je dlhodobo práceneschopná a vzhľadom na svoj zdravotný stav by ani nemohla naďalej vykonávať prácu podľa svojho pracovného zaradenia...

Prax učiteľa s dohodou a adaptačné vzdelávanie N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Možno započítať do pedagogickej praxe učiteľa hudobnej výchovy na 2. stupni ZŠ dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študenta, ktorú vykonával na ZUŠ? Učil tam spev. Dohodu vykonával pred ukončením vysokoškolského štúdia, aj po...

Prepustenie zamestnanca z organizačných dôvodov N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Musíme s organizačných dôvodov prepustiť administratívnu pracovníčku. Má skrátený úväzok na 3 hod. 45 min. Zatiaĺ sme sa dohodli ústne že k 30. 6. 2020 skončí. Zamestnaná je od roku 2015 a  prijatá bola ako administratívna pracovníčka. V kolektívn...

Ukončenie pracovnej zmluvy na zastupovanie N

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka: V materskej škole zamestnávame na zástup pracovnej neschopnosti kolegyne pani dôchodkyňu. Pracovná neschopnosť kolegyne trvá.  Možno prepustiť dôchodkyňu z dôvodu veku už teraz aj bez jej súhlasu a prijať mladšiu silu, alebo tak možno urob...

Určenie nadčasových hodín N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Pedagóg 2. stupňa má podľa aktuálneho rozvrhu hodín týždenne 25 hodín, jeho pracovný úväzok je 23 hodín, čiže má dve hodiny nadčas. Na základe dohody so zamestnancami každý pedagóg má právo určiť, ktorá hodina alebo hodiny budú považované...

VZOR - Dohoda o pracovnej činnosti - adaptačné vzdelávanie N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor  dohody o pracovnej činnosti. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články