Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo daňové priznanie

COVID-19 Nariadenie vlády č. 48/2020 Z. z. pre oblasť dane z príjmov, ktorým sa upúšťa od vymáhania sankcie za určité správne delikty. N

Autor/i: -

V nadväznosti na prezentovaný návrh viacerých daňových opatrení za účelom pomoci s ekonomickým dopadom koronavírusu na hospodárstvo bolo dňa 18. 3. 2020 prijaté nariadenie vlády č. 48/2020 Z. z. pre oblasť dane z príjmov, ktorým sa upúšťa od vymáh...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

VZOR - Návrh na zabezpečenie školskej akcie N

Publikované:

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Návrhu na organizačné zabezpečenie školskej akcie. 

Školské výlety a exkurzie N

Publikované:

Striedanie predmetov, zvonenie, pravidelný rozvrh je klasickým koloritom denného pobytu v škole pre žiaka aj pre učiteľa. Prepojenie vyučovania s realitou a zmiešanie oddelených predmetov do celistvého vnímania sveta, by malo byť dôležitým cieľom vzdelávania. Pomôcť nám v tom môže vzdelávanie v mimoškolskom prostredí.

Zabezpečenie autobusu na školský výlet, resp. exkurziu N

Publikované:

Zabezpečenie dopravy začíname hľadaním dopravcu. Ak sme z obce, z mesta, kde sídli viac dopravcov, odporúčame osloviť viacerých.

Moderné formy zážitkových programov N

Publikované:

Široká škála zážitkových programov začína pri interaktívnych kioskoch v novovzniknutých poznávacích centrách, cez výnimočné programy rôznych združení, až po celodenné zážitkové aktivity na kľúč, kde organizátor, pripraví celodenný program a ešte aj poskytne žiakom stravu. Predstavme inštitúcie, kde možno takéto druhy zážitkových programov absolvovať.