Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Hlavná stránka Riadenie školy

Uznanie vzdelania pri zmene vyhlášky - VYCHOVÁVATEĽ

Publikované: Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Zamestnanec v pracovnej pozícii VYCHOVÁVATEĽ má ukončené SOU odevné s maturitou (od 1.11.2009), VŠZaSP - 1. stupeň (2011) a 2. stupeň (od 24.5.2013). Pedagogickú spôsobilosť ako vychovávateľ má od 10.9.2015, 1. atestáciu v kategórii vychovávateľ (odvíja sa od úplného stredného odborného vzdelania) od 28.11.2019. Podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z. spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa XIII. písm. D.(úplné stredné odborné vzdelanie) bod 10. prílohy č. 1. Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca zamestnávateľ nezohľadnil, pretože ide o vychovávateľa v ŠKD (nie v ŠI). Podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z. v kategórii vychovávateľ sa za kvalifikovaného považuje aj zamestnanec, ktorý získal VŠ 2. stupňa v študijnom odbore iný ako učiteľstvo a pedagogické vedy  v spojení s DPŠ v kategórii vychovávateľ (príloha č. 3) spĺňa bod 3. Zamestnanec je zaradený v kariérovom stupni: pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou, s platovým zaradením podľa nariadenia vlády č. 341/2004 Z. z. (katalógové číslo 17.6.01). Je zamestnávateľ povinný prehodnotiť splnenie kvalifikačných predpokladov s účinnosťou od 15.1.2020 s prihliadnutím na prílohu č. 3 - bod 3. a uznať zamestnancovi vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa?

Pre zobrazenie pracovnej situácie nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk