Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Usmernenie k doručovaniu rozhodnutí riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení

Publikované: Autor/i: -

Výkonom verejnej moci sa rozumie „konanie orgánu verejnej moci v rozsahu podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb“. Orgán verejnej moci je povinný „uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky“ (§ 17 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z.). 

O právach a povinnostiach vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb rozhodujú aj riaditelia škôl (majú postavenie orgánu verejnej moci podľa zákona č. 596/2003 Z. z.). Na niektoré rozhodnutie majú lehotu vyplývajúcu zo zákona č. 245/2008 Z. z.

Príklad: Rozhodnutia o prijatí (§ 68, resp. § 69 zákona č. 245/2008 Z. z.) sa musia realizovať do troch pracovných dní, resp. troch kalendárnych dní od konania prijímacej skúšky. 

Na to, aby orgán verejnej moci mohol právne účinne doručiť rozhodnutie v rámci výkonu verejnej moci elektronicky je podstatné, aby mal účastník konan

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

VZOR - Dohoda o vykonaní prace A

Publikované: Aktualizované:

Práca nadčas a náhradné voľno A

Publikované: Aktualizované:

Započítanie pracovného času A

Publikované: Aktualizované: