Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Údaje na pečiatke školy

Publikované: Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Sme Spojená škola s dvoma organizačnými zložkami ZŠ s MŠ a ZUŠ. Jednotlivé organizačné zložky majú vlastné názvy, aj svoje vlastné pečiatky. Pečiatka právoplatnosti má obsahovať oficiálny názov celej školy alebo len organizačnej zložky? Máme dať vyrobiť 3 pečiatky právoplatnosti podľa typu zložky školy alebo stačí jedna pečiatka právoplatnosti s názvom celej školy? 

Vo vzťahu k Vami položenej otázke sa treba zaoberať jednak samotnou právoplatnosťou (resp. jej vyznačovaním), ako aj používaním pečiatok.

Právoplatnosť sa spája s rozhodnutím vydaným príslušným orgánom. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) rozlišuje v § 38 dva druhy rozhodnutí riaditeľa školy, a to:

  • rozhodnutia, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk