Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Triedna agenda

Dôležité termíny pre zápis do triednych kníh v školskom roku 2018/2019 N

Autor/i: redakcia

Ponúkame názvy udalostí, ktoré budú súčasťou školského roka 2018/2019 v jednotlivých dátumoch a ktorých znenie zápisu do triednych kníh vyvoláva často otázky pedagógov v zástupcovniach škôl a zároveň informujeme, že od 1. augusta 2018 bude možné v...

Výchovné opatrenie na konci prvého a tretieho štvrťroka N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: Výchovné opatrenia ukladá riaditeľ základnej školy po prerokovaní na pedagogickej rade na konci prvého a druhého polroka daného školského roka. Je potrebný a legislatívne ošetrený horeuvedený postup v základnej škole aj  na konci prvého a ...

Triedny fond N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

V mnohých školách je bežnou praxou, okrem príspevku Rodičovského združenia a príjmu z 2% daní, aj nepovinne povinný „triedny fond“.  Aká je v prípade rodičovských poplatkov opora v zákone?

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ