Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Školský klub detí a otázky s ním súvisiace

Publikované: Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Máme dve oddelenia v školskom klube detí (ďalej len „ŠKD“) a dve vychovávateľky. Počet zapísaných detí je v tomto školskom roku 45. Náklady na dve vychovávateľky enormne narástli. Od septembra 2020 poslanci schválili financie len na jedno oddelenie. Môže byť v jednom oddelení ŠKD viac ako 25 detí ? Ak sa mi zapíše viac ako 25 detí, ako mám postupovať? Mám ostatné deti nezapísať alebo zapísať len tie, ktoré majú pracujúcich rodičov? Má každé dieťa právo na ŠKD? Ako je to s platbami? Ak dieťa nezaplatí za príslušný mesiac, môžem ho vylúčiť z družiny? Ak budem musieť prepustiť jednu vychovávateľku, prepustím tú, ktorá bola prijatá ako posledná ?

Pre zobrazenie pracovnej situácie nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Nárok na štúdijné voľno bez zaradenia do plánu kontinuálneho vzdelávania N

Publikované:

Otázka: Učiteľka ide robiť skúšky z atestácie a nie je v pláne kontinuálneho vzdelávania. Má nárok na študijné voľno?

Nárok na štúdijné voľno A

Publikované: Aktualizované:

Otázka: Som učiteľkou ANJ na základnej škole. Na pokyn pani riaditeľky si robím DPŠ (pretože bakalárske štúdium som mala Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov ANJ, Mgr. štúdium ANJ v odbornej komunikácii - neučiteľský smer). Tento rok štúdium končím, v júni mám obhajoby záverečnej práce a štátnice. Mám nárok na štúdijné voľno pred štátnicami poskytnuté zamestnávateľom?