Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Mediácia zo zákona

Aktívne riešenie šikanovania - právna zodpovednosť organizácie a zamestnanca

Autor/i: JUDr. Martin Biskupič

Aktívne riešenie šikany by malo byť nielen samozrejmosťou, ale zákonnou povinnosťou. Štatutár každej vzdelávacej inštitúcie zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok pre žiakov, zamestnancov, bez prejavov akejkoľvek šikany.

Súhlas rozvedených rodičov pri prestupe na inú školu

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

V poslednej dobe riešime zápisy, resp. prestupy žiakov rozvedených rodičov. Žiadame súhlas oboch rodičov s prestupom na našu školu, ale väčšinou súhlas od otca nemáme. Rodičia spolu roky nekomunikujú, nevedia kde žije, atď. Bez súhlasu odmietame d...

Súhlas druhého rodiča pri striedavej starostlivosti

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Chcel by som sa spýtať ohľadom zápisu dieťaťa do 1. ročníka. Rodičia sú rozvedení a majú súdom určenú striedavú starostlivosť. Bývajú v rozličných mestách a chcú zapísať dieťa do školy vo svojom meste. Je potrebný aj súhlas druhého rodiča k uveden...

Procesy alternatívneho riešenia sporov

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

V článku opisujeme procesy riešenia sporu prostredníctvom vyjednávania, vnútorného ovládania negatívnych emócií, prerámcovania konfliktu a opisujeme výhody využitia prvkov mediačného procesu ako alternatívneho riešenia sporu. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk