Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Daňový bonus


Zmeny pri uplatňovaní nároku na daňový bonus na dieťa N

Autor/i: ROPO a OBCE www.ropoaobce.sk

Zamestnanec si môže uplatňovať nárok na daňový bonus na vyživované dieťa aj na mesačnej báze. Jednou podmienok na priznanie bonusu je, že mesačný zdaniteľný príjem zamestnanca bude vo výške aspoň polovice platnej minimálnej mzdy, t. j. pre rok 202...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk