Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Realizovanie nákupov cez zálohové/preddavkové faktúry

Publikované: Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Ak nemôže škola realizovať nákupy cez zálohové/preddavkové faktúry prostredníctvom e-shopov (dostali sme takú informáciu), môžeme na riadne faktúry takto nakupovať alebo celkovo platí zákaz nákupu cez e-shopy?  A keď uzavrieme kúpnu zmluvu, vtedy už môžeme ísť cez zálohové platby?

Právnu úpravu upravujúca pravidlá hospodárenia s verejnými prostriedkami upravuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“). Dôležitým faktorom pri finančných operáciách s verejnými prostriedkami je to, či ide o subjekt s právnou subjektivitou alebo subjekt bez právnej subjektivity.

V prípade subjektu bez právnej subjektivity, ten hospodári primárne s financiami získanými z príspevkov rodičov. Na schvaľovanie nákupov z týchto financií, ak sa vyžaduje súhlas rodičov, je zvolávaná príslušná rada rodičov, ktorá nákupy schvaľuje. Nákupy za verejné prostriedky pre subjekt bez právnej subjektivity zabezpečuje priamo zriaďovateľ.

V prípade subjektu s právnou subjektivitou, tá hospodári s verejnými financiami, ako aj s financiami, ktoré sú získané iným spôsobom (dary, príspevky, ...). V prípade

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk