Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Prvá pomoc

Prvá pomoc - hyperventilačná tetania, hypoglykémia

Autor/i: Beáta Macejková

Zmena zdravotného stavu dieťaťa je vždy spojená aj so zmenami správania v závislosti od veku dieťaťa. Strach a úzkosť u detí sťažujú komunikáciu potrebnú na zistenie faktov o vzniku a priebehu ochorenia, pričom určité ochorenia sú pre detský vek t...

Prvá pomoc - kolaps, epileptický záchvat, febrilné kŕče

Autor/i: Beáta Macejková

Prvým krokom pri akejkoľvek zmene zdravotného stavu dieťaťa je zhodnotenie vitálnych funkcií prvotným vyšetrením. Zistíme alebo vylúčime tak stavy bezprostredného ohrozenia života: masívne krvácanie, bezvedomie, dusenie, zlyhanie obehu.

Zásady poskytovania prvej pomoci - zlomeniny lebky, tvárových kostí a rebier

Autor/i: Bc. Radovan Hríbik

Zlomeniny lebky patria medzi závažné poranenia, pri ktorých predpokladáme poranenie mozgu. Zlomeniny môžeme nahmatať ako preliačinu (preliačené časti lebky sa vtlačia do mozgu). Pri každej rane na hlave musíme myslieť na poranenie mozgu. Ak je pac...

Zásady poskytovania prvej pomoci - poranenie kĺbov, úrazy chrbtice a miechy

Autor/i: Bc. Radovan Hríbik

Pôsobením mechanickej sily dochádza k vyvrtnutiu alebo k vykĺbeniu. Vyvrtnutie vzniká pôsobením menšej sily. Dochádza pri ňom k dočasnému vysunutiu kĺbnej hlavice z kĺbnej jamky, kĺb sa sám vráti do prirodzenej polohy. Jeho prejavom je silná boles...

Prvá pomoc - bolesť brucha, vracanie, otravy

Autor/i: Beáta Macejková

Anatomická a fyziologická odlišnosť detí od dospelých ovplyvňuje príznaky a priebeh ochorení. Zmena zdravotného stavu dieťaťa je vždy spojená aj so zmenami správania v závislosti od veku dieťaťa. Strach a úzkosť u detí sťažujú komunikáciu potrebnú...

Zásady poskytovania prvej pomoci - zlomeniny

Autor/i: Bc. Radovan Hríbik

Zlomenina je stav, pri ktorom došlo k porušení kontinuity kosti. Môže byť spojená s poranením ciev a následným krvácaním nervových tkanív (hlavne pri úrazoch chrbtice) a vždy s poruchou funkcie a silnou bolesťou v mieste zlomeniny.

Zásady poskytovania prvej pomoci

Autor/i: Bc. Radovan Hríbik

Medzi základné životné funkcie patrí vedomie, dýchanie a krvný obeh. Bez ich prítomnosti dochádza bez okamžitej prvej pomoci k úmrtiu postihnutého. S takýmito prípadmi sa môžeme stretnúť nielen pri úrazoch na pracovisku a v školách, ale aj pri stá...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk