Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Priznanie príplatku za profesijný rozvoj

Publikované: Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako mám chápať vyjadrenie v zákone č.138/2019 Z. z. o dvoch rokoch pracovnej činnosti? Zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj podľa odseku 1 priznaním príplatku za profesijný rozvoj podľa osobitného predpisu po dvoch rokoch výkonu pracovnej činnosti za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia okrem rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky pedagogického zamestnanca školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pedagogického zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci, štátnej jazykovej skúšky špecializačného vzdelávania na výkon špecializovaných činností v kariérových pozíciách podľa § 36 ods. 1 písm. c), d) až h), k) až m) a § 36 ods. 2 písm. b) až d) a v súlade so štruktúrou kariérových pozícií školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci, inovačného vzdelávania v rozsahu najmenej 50 hodín. Dva roky pracovnej činnosti majú byť pred získaním štátnej jazykovej skúšky alebo po nej? A ak by to bola prax pred získaním jazykovej skúšky, platila by zamestnankyni prax, keď do 1. 9. pracovala ako asistentka, aj keď bola kvalifikovaná ako učiteľka pre 2. stupeň? Od 1. 9. pracuje ako učiteľka pre 2. stupeň. Štátnu jazykovú skúšku robila v auguste.

Okrem  § 64 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. dávam do pozornosti aj § 64 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. „Súlad profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca s potrebami školy, školského

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk