Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Priznanie kreditov za vykonanie štátnej jazykovej skúšky

Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka:

V súlade s ustanovením § 61a ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zamestnankyni vznikol od 1. 1. 2012 nárok na priznanie 60 kreditov za štátnu jazykovú skúšku, aj keď k uvedenému dátumu mala v školstve odpracovaných len jeden rok a 242 dní. V súčasnosti danú podmienku spĺňa, má tri roky pedagogickej praxe. Má jej byť priznaných 60 kreditov, ak pedagogickú spôsobilosť získala len 15. 5. 2015 a 28. 5. 2013 ukončila magisterské štúdium anglistika a amerikanistika na Prešovskej univerzite a okrem anglického jazyka pedagóg nemá kvalifikačné predpoklady na žiaden iný predmet, čiže vyučuje len anglický jazyk? Jazykovú skúšku z anglického jazyka urobila v roku 1997, ukončenú mala len strednú školu Hotelovú akadémiu, čiže nespĺňala pedagogickú spôsobilosť.

Pre zobrazenie pracovnej situácie nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Plat za prácu nadčas u zástupcu riaditeľa N

Publikované:

Otázka: Zástupca riaditeľa školy je vedúcim pedagogickým zamestnancom, patrí k ostatným vedúcim (pedagogickým) zamestnancom. Platí sa zástupcovi nadčas za vykázané hodiny po pracovnej dobe, napr. po 15.30 hod. alebo sa nadčas vzťahuje, ak učí viac hodín, ako je stanovené pre neho vo vyhláške o miere vyučovacej povinnosti, bez ohľadu nato, že je to v jeho pracovnej dobe?

Funkčné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. a prechodné ustanovenia N

Publikované:

Funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov upravuje § 47 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“).

Vedúci predmetovej komisie a vedúci metodického združenia N

Publikované:

Kariérové pozície vedúcich predmetových komisií, vedúcich metodických združení patria podľa § 36 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) k špecializovaným činnostiam.

Majetkové priznanie vedúceho pedagogického zamestnanca A

Publikované: Aktualizované:

Otázka: Kto je povinný podať majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme na plnoorganizovanej základnej škole? Ktoré sú konkrétne vedúce pozície zamestnancov viazaných povinnosťou podľa § 10 zákona č. 552/02003 Z. z.. Majú povinnosť podať majetkové priznanie aj vedúci MZ a PK, výchovný poradca, koordinátor prevencie? A čo napr. vedúci nepedagogickí zamestnanci – napr. vedúca školskej jedálne? 

Majetkové priznanie vedúceho pedagogického zamestnanca N

Publikované:

Otázka: Kto je povinný podať majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme na plnoorganizovanej základnej škole? Ktoré sú konkrétne vedúce pozície zamestnancov viazaných povinnosťou podľa § 10 zákona č. 552/02003 Z. z.. Majú povinnosť podať majetkové priznanie aj vedúci MZ a PK, výchovný poradca, koordinátor prevencie? A čo napr. vedúci nepedagogickí zamestnanci – napr. vedúca školskej jedálne?