Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Príspevok na kurzy pohybových aktivít v prírode na rok 2023

Publikované: Autor/i: -

V súlade s § 4ab ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informáciu o  pridelení príspevku na kurzy pohybových aktivít v prírode.

Pri príprave rozpisu finančných prostriedkov na lyžiarsky kurz na rok 2023 vychádzalo ministerstvo z predpokladu, že pre každú základnú školu poskytne príspevok na lyžiarsky kurz pre žiakov jedného ročníka na druhom stupni základnej školy a pre žiakov jedného ročníka strednej školy. Uskutočňovanie lyžiarskych kurzov sa môže na jednotlivých školách po organizačnej stránke líšiť, nemusí byť napríklad na všetkých školách viazané na rovnaký ročník.

Príspevok sa poskytuje na lyžiarske kurzy  konané počas kalendárneho roka 2023. Výška príspevku na jedného žiaka je 150 €.

Škola môže použiť príspevok na pokrytie nákladov na lyžiarsky kurz pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy druhého stupňa základnej školy a jedenkrát počas jeho návštevy strednej školy

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk