Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Prijímanie dieťa do materskej školy na jeden školský rok

Publikované: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Môžeme prijímať dieťa do materskej školy na jeden školský rok s tým, že v ďalšom školskom roku by si podal novú žiadosť a na základe posúdenia – kapacitné dôvody – predškoláci, atď. by som posudzovala a prijímala znova? Vznikajú nám paradoxné situácie, že v ďalších školských rokoch by sme kapacitne nepokryli potreby predškolákov žijúcich v našej obci.

Predpokladám, že pod pojmom predškolák máte na mysli dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie.

O prijímaní dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pojednáva § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“).

O kompetenciach riaditeľa materskej školy v súčinnosti so zriaďovateľom pojednáva § 59 ods. 2 školského zákona. Z tohto ustanovenia vyplýva, že zákonodarca dáva bližšie nešpecifikované kompetencie riaditeľovi materskej školy. Treba brať však do úvahy rozhodovaciu právomoc riaditeľa materskej školy, ktorý podľa

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Vzdelávacie poukazy - termíny A

Publikované: Aktualizované:

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Publikované:

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2019 stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Publikované:

Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2018 N

Publikované:

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.