Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Povinné predprimárne vzdelávanie - príspevok na dopravu

Publikované: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková , JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Žiadosť o príspevok na dopravu predkladá zriaďovateľ Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu prostredníctvom regionálneho úradu najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

Ministerstvo školstva môže prideliť z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly ministerstva vnútra príspevok na dopravu na žiadosť zriaďovateľa MŠ zriadenej obcou alebo zriaďovateľa cirkevnej školy. To neplatí, ak obec zabezpečuje bezplatnú autobusovú dopravu pre dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné z dotácie na financovanie bezplatnej autobusovej dopravy detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. 

Škola, ktorú navštevuje dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, mesačne uhrádza jeho zákonnému zástupcovi cestovné náklady na dopravu takého dieťaťa z obce jeho trvalého pobytu do školy a späť vo výške najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave, ak zriaďovateľ nezabezpečí dopravu takého dieťaťa.

Zákonný zástupca MŠ zriadenej obcou alebo cirkevnej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, má právo na úhradu cestovných nákladov na dopravu dieťaťa z 

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk