Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Hlavná stránka Riadenie školy

Postup cirkevných škôl pri zasielaní rozhodnutí do elektronickej schránky

Publikované: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:

V zmysle zákona o e-Govermente majú byť v ZŠ rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí žiakov opatrené mandátnym certifikáto, t. j. elektronickým podpisom a zasielané zákonným zástupcom detí elektronicky do elektronických schránok, pokiaľ ich majú aktivované, alebo je tu povinnosť riaditeľa školy, pokiaľ elektronické schránky nie sú aktivované, vytvárať listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu v zmysle vyhlášky č. 85/2018 Z. z. o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu. Stretol som sa však s názorom, že na cirkevné školy sa táto povinnosť nevzťahuje. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v zmysle § 5 ods. 3 vykonáva štátnu správu v prvom stupni, pričom vydáva príslušné rozhodnutia. Avšak v § 38 ods. 5 tohto zákona sa uvádza: "Na rozhodovanie riaditeľa cirkevnej školy alebo cirkevného zariadenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní .....(zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní - správny poriadok)." Ako majú v takomto prípade postupovať cirkevné školy a cirkevné školské zariadenia?

Pre zobrazenie pracovnej situácie nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk