Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Pandémie a opatrenia

Prehľad okresov - monitoring - od 1. 11. 2021 N

Autor/i: -

Od pondelka 1. novembra bude na Slovensku 24 okresov v čiernej fáze - treťom stupni ohrozenia a ďalších 39 sa zafarbí na bordovo - druhý stupeň ohrozenia. V  červenej fáze – prvom stupni ohrozenia bude osem okresov a rovnako osem okresov bude oran...

Prekrytie horných dýchacích ciest - vyhláška s účinnosťou od 4. 10. 2021 N

Autor/i: -

4. októbra 2021 nadobúda účinnosť vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Dištančné vzdelávanie a zápis do ETK N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Prosím o poskytnutie rady ohľadom dištančného vzdelávania. V prípade, že budeme učiť dištančne a budeme mať zmenený rozvrh, môžeme všetko riadne zapisovať do elektronickej triednej knihy, alebo treba mať zvlášť agendu, kde budú učitelia zapisovať ...

COVID-19 Vymyslené podozrenie žiaka na koronavírus a postup školy N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Žiak SŠ spolu so zákonným zástupcom (matka žiaka) zneužili situáciu ohľadom podozrenia na COVID-19. Trieda, ktorá bola v kontakte so spolužiakom zostala aj s triednou učiteľkou doma niekoľko dní. Matka o 3 dni zatelefonovala do školy, že test syna...

COVID-19 Aktuálna regionálna charakteristika obmedzení na školách N

Autor/i: -

Ministerstvo zdravotníctva SR každý týždeň v utorok zverejní aktuálne informácie o situácií v jednotlivých okresoch na základe COVIDOVÉHO AUTOMATU. V závislosti od toho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dáta zapracuje do interaktívn...

COVID-19 Návrat do škôl od 19. 4. 2021 N

Autor/i: -

Od 19. 4. 2021 zriaďovatelia škôl prevádzkujú vybrané druhy škôl prezenčnou formou vzdelávania podľa rozhodnutia ministra už bez možnosti nechať zatvorenú školu z prevádzkových dôvodov. Školy a školské zariadenia budú otvorené od 19. 4. 2021.

Návrat do škôl 2021 - od 12. 4. do 16. 4. 2021 N

Autor/i: -

Od 12. 4. 2021 zriaďovatelia škôl prevádzkujú vybrané druhy škôl prezenčnou formou vzdelávania podľa rozhodnutia ministra už bez možnosti nechať zatvorenú školu z prevádzkových dôvodov.

Umožnenie vstupu na pracovisko zamestnancovi, ktorý z dôvodu zdravotnej kontraindikácie nemohol podstúpiť testy na koronavírus N

Autor/i: -

Za akých podmienok môže zamestnávateľ umožniť vstup na pracovisko zamestnancovi, ktorý nemohol podstúpiť testy na koronavírus z dôvodu existujúcej zdravotnej kontraindikiácie? V článku analyzujeme právny problém, ktorý vznikol z nesúladu medzi vyh...

Náhrada za stravu počas home office N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Sme škola s 2 školskými jedálňami. V  súlade so Zákonníkom práce a s podnikovou KZ v čase, keď ŠJ nevarí, poskytujeme zamestnancom, ktorí sú v práci, stravný lístok. Od 1.3.2021 si bude môcť zamestnanec vybrať náhradu buď stravný lístok alebo fina...

COVID-19 Kontakt s pozitívnou osobou a vyhlášky ÚVZ SR N

Autor/i: -

Ako treba postupovať v prípade podozrenia na COVID-19? Ako požiaadať o vyšetrenie na COVID-19? Čo treba robiť, ak kontakt nastal? Kedy je nutné absolvovať test? Kedy príde SMS o výsledku vyšetrenia? Aký je priebeh domácej izolácie? Ako rozprávať s...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ