Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Pandémia a opatrenia

Dištančné vzdelávanie a zápis do ETK N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Prosím o poskytnutie rady ohľadom dištančného vzdelávania. V prípade, že budeme učiť dištančne a budeme mať zmenený rozvrh, môžeme všetko riadne zapisovať do elektronickej triednej knihy, alebo treba mať zvlášť agendu, kde budú učitelia zapisovať ...

Prevencia počas chrípkovej sezóny a stále prebiehajúcej pandémie covidu N

Autor/i: -

RÚVZ SR dlhodobo odporúča a v čase chrípkovej sezóny opäť zdôrazňuje, aby sa osoby v preplnených priestoroch, v priestoroch so zvýšeným pohybom ľudí, v hromadnej doprave, v preplnených uličkách obchodov či na hromadných podujatiach chránili nosení...

Respiračná etiketa pri kašli a kýchaní N

Autor/i: -

Respiračná etiketa (respiračná hygiena) upravuje naše správanie pri kašli či kýchaní a navádza nás, aby sme sa správali ohľaduplne k ľuďom naokolo.

Usmernenie hlavného hygienika - všeobecné povinnosti zamestnancov školských stravovacích zariadení N

Autor/i: -

ÚVZ SR vydáva Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení. Dokument sa vydáva s cieľom poskytnúť usmernenie pre prevádzku školských stravovacích zariadení v rámci uvoľňovania opatrení a v súvislo...

Školy a vzdelávanie - Opatrenia - variant Omikron N

Autor/i: -

Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) bol prijatý na základe uznesenia vlády SR č. 29 z 12. 1. 2022. Súčasťou Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)je časť upravujúca opatrenia pre školy a školské zariadenia.

Distribúcia antigénových samotestov N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizovalo Školský semafor. Manuál je aktualizovaný k 19. 1. 2022 z dôvodu vydania nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva. Zmeny sú uvedené aj v časti domáceho samotestovania.

COVID-19 Vymyslené podozrenie žiaka na koronavírus a postup školy N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Žiak SŠ spolu so zákonným zástupcom (matka žiaka) zneužili situáciu ohľadom podozrenia na COVID-19. Trieda, ktorá bola v kontakte so spolužiakom zostala aj s triednou učiteľkou doma niekoľko dní. Matka o 3 dni zatelefonovala do školy, že test syna...

Zamestnanci škôl a testovanie - aktualizovaný Školský semafor N

Autor/i: -

Zamestnanec školy a školského zariadenia sa musí vedieť preukázať pri ceste do zamestnania a zo zamestnania Potvrdením o zamestnaní. 

Od pondelka 22. novembra bude na Slovensku 54 okresov čiernych N

Autor/i: -

Od pondelka 22. novembra bude na Slovensku už 54 okresov v čiernej fáze - treťom stupni ohrozenia a v bordovej fáze – druhom stupni ohrozenia bude 19 okresov. V červenej fáze – prvom stupni ohrozenia zostane šesť okresov.   COVID AUTOMAT - https:/...

Prekrytie horných dýchacích ciest - vyhláška s účinnosťou od 4. 10. 2021 N

Autor/i: -

4. októbra 2021 nadobúda účinnosť vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Exekučné konanie a zadržanie peňazí na bežnom účte školy A

Publikované: Aktualizované:

Môžu škole v rámci exekučného konania zadržať peniaze na bežnom účte?