Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Školská dochádzka

Zápis prváka po návrate zo zahraničia N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Žiak už dlhšiu dobu žije v zahraničí,  dovŕšil vek 6 rokov, ale neprišiel na zápis. Príde na Slovensko v októbri. Môže byť zapísaný dodatočne? Bude sa postupovať ako pri klasickom zápise alebo príde na zápis na budúci rok?

Neúčasť žiaka na komisionálnych skúškach N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Ak žiak študujúci v zahraničí nepríde na komisionálne preskúšanie v deviatom ročníku, môže ešte pokračovať na danej škole tak, že bude 9. ročník opakovať? Ak áno, ako sa postupuje v takom prípade. Ak nie, aké možnosti má jeho zákonný zást...

Prijatie žiaka do 5. ročníka - rozhodnutia N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Žiaci z málotriednej základnej školy v susednej obci postupujú každoročne do 5. ročníka našej plnoorganizovanej základnej školy. Musia rodičia týchto žiakov podať žiadosť o prijatie a riaditeľka vydať rozhodnutie o prijatí do základnej školy?

Komisionálne skúšky za každý ročník

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Žiačka študuje v zahraničí. Komisionálne skúšky robila naposledy za 6. ročník. V 7. a 8. ročníku rodičia nepožiadali  o vykonanie komisionálnych skúšok. Teraz končí 9. ročník a rodičia požiadali o skúšky za 7. až 9. ročník. Ide o jeden pr...

Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia v školstve

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Na rôznych vzdelávaniach sa stretávam s rôznym názorom na vyznačovanie právoplatnosti rozhodnutia v školstve, napr. Rozhodnutie o prijatí žiaka do základnej školy. Po vydaní rozhodnutia treba vyznačiť jeho právoplatnosť? Aj v prípade, ak s...

Rozhodnutie o prijatí a komisionálna skúška

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Žiačka navštevovala 2. ročník ZŠ v školskom roku 2017/2018 v ZŠ v zahraničí. Do 15. septembra 2018 rodičia nedoručili potvrdenie o plnení povinnej školskej dochádzke mimo SR a patrila do kategórie žiakov, o ktorých sme nemali informácie. D...

Odpis dokladov o vzdelaní

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Môže riaditeľ školy rozhodnúť o zmene vydaných odpisov dokladov o vzdelaní?

Zastupovanie asistentom učiteľa a práca nadčas

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Môže pedagogický asistent zastupovať v triede za učiteľa primárneho vzdelávania alebo nižšieho sekundárneho vzdelávania a môže mať uvedené zastupovanie zohľadnené ako prácu nadčas?

Školská dochádzka v zahraničí

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Žiak 9. ročníka s  deviatym rokom školskej dochádzky, ktorú si plní  v zahraničí, bude v zahraničí pokračovať aj v stredoškolskom štúdiu. Keďže je povinná školská dochádzka desaťročná, bude v novom školskom roku naďalej žiakom kmeňovej zák...

Vyučenie žiaka v odbore bez ukončenia základnej školy

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka: Žiak, ktorý neukončil základnú školu, vyučil sa v odbore 2478 0 strojárska výroba. Svoje štúdium ukončil vykonaním záverečnej skúšky (v zmysle vyhlášky č. 102/1991 Zb. v znení vyhlášky MŠV SR č.97/1994 Z.z.). Môže pokračovať v štúdiu v tro...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk