Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Rada školy a výberové konanie

Rada školy a kontrola obsahu štatútu rady školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Kto je oprávnený kontrolovať obsah štatútu rady školy, resp. či nie je štatút schválený v rozpore s legislatívou (okrem samotnej rady školy, resp. jej členov)?

Voľby do rady školy a PN N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Môže sa zúčastniť voľby do rady školy za kategóriu pedagogických zamestnancov zamestnanec, ktorý je PN, OČR, má riadnu dovolenku, celodenné ošetrenie?

Kontrola rady školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Kto je oprávnený kontrolovať obsah štatútu rady školy, resp. či nie je štatút schválený v rozpore s legislatívou (okrem samotnej rady školy, resp. jej členov)?

Funkčné obdobie rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Podľa vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho ...

Kandidovanie do rady školy za pedagogických zamestnancov

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Môže kandidovať do rady školy za pedagogických zamestnancov zamestnanec (rodič), (ktorému chodí do školy dieťa) a môže kandidovať zamestnanec, ktorý má pracovnú zmluvu na dobu určitú (napr. do 31. 8. 2020)?

Informovanie predsedu rady školy o výpovedi riaditeľa zriaďovateľom

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Som predseda rady školy. Riaditeľka školy dala výpoveď. Oficiálne mi to nikto neoznámil. Má povinnosť zriaďovateľ informovať predsedu rady školy o tejto skutočnosti?

Zrušenie rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Chcel by som sa spýtať či je dôvod na zrušenie rady školy, ak bola legálne zvolená a zápisnica bola odovzdaná zriaďovateľovi, ale nie je podpísaná primátorom (štatutárom), ale len povereným zamestnancom. Voľby sa konali pred 2 rokmi a nová...

Počet voličov pri voľbe zástupcov rodičov do rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka:  Vo vyhláške č. 291/2004 Z. z. je uvedené,  že rodičia majú jeden hlas aj v prípade, že školu navštevujú viaceré ich deti. Možno chápať ako rodičov aj zákonných zástupcov (napr. príbuzných), ktorí majú dieťa zverené do starostlivosti? Prec...

Ustanovenie rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka:  Vo vyhláške je uvedené, že zriaďovateľ ustanoví orgány školskej samosprávy na ďalšie funkčné obdobie najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy. Znamená to, že napr. ak predchádzajúca rada školy končí 12. 11. ...

Volebné komisie

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka:  Voľby do rady školy organizačne zabezpečuje riaditeľ školy. Znamená to, že aj určuje členov volebných komisií za jednotlivé skupiny zástupcov (pedagogických, nepedagogických, rodičov)? Stačí toto určenie ústne alebo musí mať písomnú podob...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk