Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Otázky a odpovede

Nárok na stravné lístky pri home office N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Ak učitelia súkromnej základnej umeleckej školy a súkromnej materskej školy majú v súvislosti s koronavírusom dohodnutý home office, platí, že pri odpracovaní 4 hodín majú nárok na stravné lístky?

Rozdelenie žiakov do skupín v triedach N

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Vo vyhláške č. 320/2008 Z. z. v § 15 sa pojednáva o rozdelení tried na skupiny a o zriaďovaní skupín. V odseku 1 sa uvádza, že počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí spravidla podľa priestorových, personálnych a finančných podmienok...

Rada školy a kontrola obsahu štatútu rady školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Kto je oprávnený kontrolovať obsah štatútu rady školy, resp. či nie je štatút schválený v rozpore s legislatívou (okrem samotnej rady školy, resp. jej členov)?

Rozhodnutie riaditeľa školy, komisionálne skúšky a povinná školská dochádzka N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Musí byť vydané rozhodnutie riaditeľa školy na žiadosť zákonného zástupcu o opakovanie ročníka terciánke na 8-ročnom gymnáziu ak má študentka ešte povinnú školskú dochádzku? Teda či ak študentka bola na konci ročníka klasifikovaná na komi...

Kvalifikačné vzdelávanie na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Učiteľka MŠ so ÚSO učiteľstvo pre materské školy potrebuje z dôvodu nástupu do špeciálnej MŠ ďalšie vzdelávanie 7518Q špeciálna pedagogika. V roku 2013 absolvovala v MPC Bratislava kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na dop...

Pracovný poriadok a zrušenie pracovného miesta zástupcu riaditeľa N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Môže novo nastupujúci riaditeľ  hneď po nástupe zmeniť pracovný poriadok? Je možné v priebehu školského roka zrušiť pracovné miesto zástupcu riaditeľa? 

Voľby do rady školy a PN N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Môže sa zúčastniť voľby do rady školy za kategóriu pedagogických zamestnancov zamestnanec, ktorý je PN, OČR, má riadnu dovolenku, celodenné ošetrenie?

Presmerovanie dotácií a škola v prírode N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Vo februári prestúpila na našu školu žiačka 4. ročníka z inej školy, kde bola aj nahlásená RISe. Školu v prírode ešte neabsolvovala. Môže ísť do školy v prírode s našimi štvrtákmi? Akým spôsobom sa presmerujú štátne dotácie na túto žiačku ...

Odstupné pre odchádzajúceho riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: V prípade neúspechu vo výberovom konaní na riaditeľa školy má odstupujúci riaditeľ školy, ktorý pôvodne nebol zamestnancom školy, nárok na odstupné? 

Aktualizačné vzdelávanie - rozsah N

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. je povinnosťou všetkých pedagogických zamestnancov absolvovať aktualizačné vzdelávanie. Chcem sa opýtať, či rozsah aktualizačného vzdelávania schvaľuje riaditeľ a v závislosti od svojich potrieb upraví rozsah...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk