Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Hlavná stránka Riadenie školy

História - Osobnosti a ich výroky - perličky z histórie

Publikované: Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Hovorí sa, že jednou z prvých kníh, ktorá sa dostala do rúk Johannovi Wolfgangovi von Goetheovi (1742 – 1853), nemeckému dramatikovi, básnikovi, vedecovi bola kniha Jana Amosa Komenského Orbis pictus (Svet v obrazoch). 

Touto učebnicou, knihou podávajúcou súhrn dobových znalostí o svete zaviedol do školy princíp názornosti vo vyučovaní. Učebnica po prvý raz vyšla v roku 1658 v Norimberku ako štvorrečová učebnica, v roku 1685 aj v Levoči s latinským, nemeckým, českým a maďarským textom.

Rímsky básnik a filozof Lucius Annaeus Senecasa vyslovil o zmysle vzdelania, keď vložil do svojho diela latinskú sentenciu, ktorá je dnes všeobecne známa a pravdivá: „Non scholae, sed vitae discimus“ - „Nie pre školu, ale pre život sa učíme“. Menej je však známe, že pôvodne ju napísal v opačnom poradí: „Non vitae, sed scholae discimus“ - „Nie pre život, ale pre školu sa učíme."

O svetoznámom nemeckom fyzikovi, autorovi revolučnej teórie relativity, Albertovi Einsteinovi (1879 - 1955) sa traduje, že na jeho vysvedčeniach v nižších ročníkoch mal z matematiky päťku. Tento omyl vznikol z toho, že v Nemecku v tom čase sa používala „prevrátená“ stupnica známok. Pravdou však je, že v škole bol svojrázny, a preto ho v minulosti vyhlasovali za patróna nezvládnuteľných žiakov. 

Na evanjelickej a. v. škole v Modre učil koncom 19. storočia aj Jozef Štúr, pochádzajúci z trenčianskeho rodu Štúrovcov, otec nášho geológa európskeho mena Dionýza Štúra (1827 - 1893). Ten je autorom aj dnes známeho výroku, ktorým častoval nezbedných školákov: „Naučím ťa po kostole hvízdať.“ (Žudel, J., Dubovský, J. a kol.: Dejiny Modry. Modra MÚ, 2007, s. 290. ISBN 80-969550-3-9.

PhDr. Vladimír Michalička, CSc., Bratislava

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk