Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Odvolanie delegovaného pedagogického zamestnanca

Publikované: Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Aký je postup odvolania delegovaného pedagogického zamestnanca z rady školy? Na pedagogickom stretnutí jej štyria z piatich pedagogických zamestnancov vyjadrili svoju nedôveru slovne a hlasovaním. Komunikácia s pedagogickým zamestnancom je problémová, čo sa odzrkadlilo, aj pri voľbe riaditeľa materskej školy. Jej vyjadrenie na túto problematiku bolo, že je tam a hlasuje sama za seba.

V zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 25 ods. 12 je ustanovené, kedy členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká. Písm. g) ustanovuje, že členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká  odvolaním zvoleného člena podľa ods. 5 a 6.

Odseky 5 a 6 paragrafu 25 ustanovujú zloženie a počty členov za jednotlivé skupiny  a určujú spôsob pri ustanovení členstva. Zástupcovia pedagogických zamestnancov a zástupcovia ostatných zamestnancov školy alebo školského zariadenia a zástupcovia rodičov školy ale

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk