Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Odchod do dôchodku, vyplatenie odstupného a nová zmluva na dohodu

Publikované: Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Sme SOŠ. Učiteľ odborných predmetov dovŕšil v tomto školskom roku vek 65 rokov. Pedagogický zamestnanec plánuje ukončiť pracovný pomer k 31. 7. 2022 a nárokuje si štvormesačné odstupné (podľa počtu odpracovaných rokov v organizácii). Od 1. septembra 2022 chce, pokiaľ by mala škola o neho záujem, nastúpiť pracovať opäť ako učiteľ SŠ na dohodu. Z akých peňazí môže škola vyplatiť spomínané odstupné, na ktoré má zamestnanec nárok? V prípade, že škola zamestnancovi odstupné vyplatí a on k 1. septembru nastúpi opäť na svoje miesto na dohodu, musí vrátiť 3 mesačné odstupné? Môže škola uzatvoriť s daným pracovníkom nový pracovný pomer na dohodu?

Podľa § 82 ods. 7  zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pracovný pomer pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa skončí najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku; ak ide o riaditeľa, uplynutím funkčného obdobia, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru podľa prvej vety odstupné ako pri skončení pracovného pomeru výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk