Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Neoznámenie či neprekazenie zločinu môže byť trestné

Publikované: Autor/i: -

Predstavte si, že poznáte 14-ročnú dievčinu, ktorá sa stýka s partiou starších adolescentov. Zmenila správanie, je uzavretá, avšak často vybuchne, ak sa jej matka pýta, s kým a kde bola. Matka má podozrenie, že jej dcéra užíva drogy, ktoré jej výmenou za pohlavný styk poskytuje 18-ročný člen partie. Skutok môže byť kvalifikovaný ako sexuálne zneužívanie podľa § 201 ods. 1 Trestného zákona.

Ako by ste na mieste rodiča, učiteľa, trénera či inej blízkej osoby dievčiny reagovali vy? Ste alebo nie ste povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin? 

Odpovede na tieto i ďalšie otázky nájdete v novej brožúre Ministerstva vnútra SR, ktorú vytvorili odborníci prevencie kriminality v spolupráci s odborom kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru a s Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR). Cieľom brožúry je informovať o oznamovacej povinnosti zamestnancov, ale aj bežných občanov, ktorá im vyplýva z trestnoprávnych predpisov.

Mladistvú dievčinu oslovil pro­stredníctvom sociálnej siete neznámy muž s tým, že sa mu páči a rád by sa s ňou spriatelil. Po istom čase spoloč­ného písania nadobudla dievčina po­cit, že „on" je jediný, kto jej skutočne rozumie, majú množstvo spoločných tém a môže mu dôverovať. Komuni­kácia sa postupne prehlbovala. „On" z času na čas inicioval témy so sexuál­nym podtónom, z čoho bola dievčina spočiatku v rozpakoch, ale napokon sa cítila príjemne, pretože ju už mnoho­krát uisťoval, že mu môže dôverovať. Raz jej navrhol, že jej pošle svoju obna­ženú fotografiu a chce, aby to urobila aj ona, nakoľko by vzájomný vzťah rád posunul ďalej. Dievčinu táto požiadav­ka spočiatku zneistila, ale obávala sa, že pokiaľ to neurobí, nebude pre neho zaujímavá a stratí ho. Nafotila preto pre neho niekoľko obnažených záberov a tiež video, na ktorom je nahá a zaujíma pózy podľa pokynov, ktoré od neho dostala v písomnej komunikácii. 

Tento skutok môže byť kvalifikovaný ako výroba detskej pornografie podľa § 368 ods. 1 Trestného zákona.

Povinnosť oznámiť a prekaziť trestný čin majú pracovníci štátnych orgánov, vyšších územných celkov, obcí a iné právnické osoby. 

Pri niektorých trestných činoch môže nastúpiť aj trestnoprávna zodpovednosť jednotlivca, ktorý sa hodnoverným spôsobom dozvedel o tom, že niekto iný spáchal, pripravuje alebo pácha trestný čin. Úlohou brožúry je informovať o dôležitej oznamovacej povinnosti zamestnancov, ale aj bežných občanov, ktorá im vyplýva z trestnoprávnych predpisov.

Zároveň sa v brožúre nachádzajú aj odporúčania: ako ďalej postupovať po oboznámení sa s trestnou činnosťou; taktiež či informácie o tom, aké následky hrozia v prípade nesplnenia si povinnosti.

Súčasťou brožúry sú tiež modelové prípady zachytávajúce konania vyhodnotené ako protiprávne, pričom v nich prichádza do úvahy aj trestná zodpovednosť jednotlivca za ich neoznámenie či neprekazenie, v prípade ak sa o nich hodnoverným spôsobom dozvedel.

Trestná zodpovednosť hrozí za neoznámenie alebo neprekazenie zločinov, na ktoré zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov, alebo za neoznámenie alebo neprekazenie niektorého z trestných činov korupcie. Existujú však aj okolnosti, ktoré trestnú zodpovednosť vylučujú a konanie jednotlivca nie je trestné – aj o tom sa dočítate v brožúre.

V prípade, ak ste sa sami stali obeťou trestného činu, potrebujete sa poradiť alebo neviete, ako máte ďalej postupovať, brožúra obsahuje aj kontakty na informačné kancelárie pre obete trestných činov v každom kraji. Ich pracovníci pravidelne prijímajú klientov s podobnými príbehmi.

Brožúra Ministerstva vnútra SR

Zdroj: https://www.minv.sk/?prevencia_aktuality&sprava=neoznamenie-ci-neprekazenie-zlocinu-moze-byt-trestne

 Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

VZOR - Dohoda o vykonaní prace A

Publikované: Aktualizované:

Práca nadčas a náhradné voľno A

Publikované: Aktualizované:

Započítanie pracovného času A

Publikované: Aktualizované: