Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Najčastejšie spôsoby obsadzovania miesta zástupcu riaditeľa

Publikované: Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Možnosť zmeny zástupcu závisí od toho, akým spôsobom bol doterajší zástupcu ustanovený do svojej funkcie. Zameriame sa na najčastejšie spôsoby, akými riaditelia obsadzujú miesto zástupcu riaditeľa. 

Ide o tieto tri spôsoby:

  1. vymenovanie zástupcu riaditeľa, pričom toto vymenovanie určuje ako požiadavku vykonávania funkcie vnútorný predpis školy alebo školského zariadenia,
  2. obsadenie miesta zástupcu riaditeľa na základe pracovnej zmluvy, kde je ako druh práce uvedené zástupca riaditeľa (prípadne druh práce inými slovami vyjadruje, že ide o prácu zástupcu riaditeľa),
  3. vymenovanie zástupcu riaditeľa, bez toho, aby to ako požiadavku vykonávania funkcie určoval vnútorný predpis školy alebo školského zariadenia.

Pred tým, ako sa budeme venovať vyššie uvedeným prípadom, je potrebné zmieniť sa o tom, že v každom prípade musí druh práce, ktorý vykonáva zástupca riaditeľa, byť zakotvený v pracovnej zmluve. Tento druh práce má byť v pracovnej zmluve uvedený tak, že naozaj vyjadruje skutočnú charakteristiku práce zástupcu riaditeľa, t. j. v pracovnej zmluve bude ako druh práce uvedené priamo zástupca riaditeľa, prípadne pracovná činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca – zástupcu riaditeľa a pod.

Ak takéto vyjadrenie druhu práce v pracovnej zmluve absentuje, zamestnávateľ porušuje §47 ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy a zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy.

V

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk