Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Motivačné teórie

Publikované: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Hlbšie zamyslenie nad motiváciou nám poskytujú aj rôzne motivačné teórie, ktoré opisujú postoje ľudí k činnostiam. Viaceré z nich sa týkajú, resp. môžu byť aplikované aj na edukačný proces. 

Uvádzame niektoré z nich, predovšetkým ako podnety na tvorivé prístupy k motivácii (Armstrong, M., 2007, Zelina, M., 2018, Bělohlávek, F., 2001):

Teória spravodlivosti (J. S. Adams)

Je založená na predpoklade, že v motivácii je individuálnym faktorom individuálneho hodnotenie spravodlivosti. Spravodlivosť možno definovať ako pomer pracovných vstupov a získaných ocenení. Teória spravodlivosti vyjadruje, že motivácia jednotlivca je výsledkom jeho spokojnosti s tým, čo dostáva za svoje úsilie, je adekvátna voči ostatným. Správanie osoby do istej miery závisí od typu očakávaných výsledkov.

Vo vzťahu k edukačnému procesu zdôrazníme značný význam správneho a objektívneho hodnotenia žiakov a citlivý prístup k tejto stránke edukácie, pretože hodnotenie významne ovplyvňuje motiváciu.

Maslowova teória hierarchie potrieb (A. H. Maslow)

Táto teória je v edukácii najznám

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk