Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Profesiný rozvoj

Uznanie nároku príplatku za profesijný rozvoj N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Pedagogickému zamestnancovi bol priznaný a aktuálne je ešte poberateľom kreditového príplatku vo výške 12 %, ktorý už v súlade s aktuálnou legislatívou, v zmysle § 32g zákona č. 533/2003 je považovaný ako príplatok za profesijný rozvoj a vypláca s...

Vzdelávanie v čase osobného voľna a náhradné voľno N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Riaditeľka mi podpísala vzdelávanie, ktoré sa bude konať v čase môjho osobného voľna. Pracujem ako vychovávateľka, takže v pracovný týždeň robím dlhý a krátky týždeň. Vzdelávanie sa uskutoční v deň, keď nepracujem. Ja mám za to, že ak mám podpísan...

Platová trieda – nekvalifikovaná vychovávateľka ŠKD N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Potrebovala by som poradiť ohľadom zaradenia do platovej triedy. Nekvalifikovaná vychovávateľka ŠKD bola od 1. mája dočasne preradená na pozíciu učiteľky 1. stupňa (z dôvodu dlhodobej PN učiteľky) do konca augusta. Od 1. septembra na základe dodat...

Inovačné vzdelávanie – príplatok N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Akú výšku percenta mám nárok na príplatok za inovačné vzdelávanie, keď som absolvovala v rokoch 2022-2023 päť inovačných vzdelávaní, každé bolo po 50 hodín. V minulosti som príplatok za kredity, profesijný rozvoj nemala priznané a vyplácané.

12 % príplatok za profesijný rozvoj N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Zamestnankyňa má ukončenú VŠ II. stupňa v študijnom programe história a geografia. Toho času vyučuje na I. stupni ZŠ ako nekvalifikovaná, zaradená o triedu nižšie, pretože nemala vzdelanie pre I. stupeň ZŠ. V júni 2022 menovaná ukončila rozširujúc...

Asistent učiteľa a profesijný rozvoj nevyplývajúci z potrieb školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Asistentka učiteľa, ktorá má vysokoškolské vzdelanie s aprobáciou pre 2.stupeň, absolvovala rozširujúce štúdium ďalšieho predmetu. Teraz si požiadala o uznanie a vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj. Vzdelávanie mala uvedené aj v osobnom plán...

Príplatok za profesijný rozvoj N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Pedagogický zamestnanec je na našej škole je od 1. 9. 2021, k dnešnému dňu má zamestnankyňa 2,5 ročnú pedagogickú prax. V roku 2010 absolvovala štátnu jazykovú skúšku z francúzskeho jazyka. V roku 2012 absolvovala štátnu jazykovú skúšku z anglické...

Priznanie príplatku za profesijný rozvoj a rodičovská dovolenka N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Učiteľka ukončila 25. augusta 2021 rozširujúce štúdium, za čo jej patrí 6 % príplatok za profesijný rozvoj. Požiadala si o priznanie príplatku za profesijný rozvoj v septembri 2021, teda má jej byť priznaný od 1. októbra 2021, ale momentálne je na...

Priznanie príplatku za profesijný rozvoj N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako mám chápať vyjadrenie v zákone č.138/2019 Z. z. o dvoch rokoch pracovnej činnosti? Zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj podľa odseku 1 priznaním príplatku za profesijný rozvoj podľa osobitného predpisu po dvoch rokoch výkonu pracovnej čin...

12 % príplatok za profesijný rozvoj N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Zamestnankyňa má ukončené VŠ II. stupňa v študijnom programe - učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených a vyučuje na I. stupni ZŠ. Dňa 16. 6. 2022 ukončila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, naďalej ostáva...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články