Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Profesiný rozvoj

12 % príplatok za profesijný rozvoj N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Zamestnankyňa má ukončenú VŠ II. stupňa v študijnom programe história a geografia. Toho času vyučuje na I. stupni ZŠ ako nekvalifikovaná, zaradená o triedu nižšie, pretože nemala vzdelanie pre I. stupeň ZŠ. V júni 2022 menovaná ukončila rozširujúc...

Asistent učiteľa a profesijný rozvoj nevyplývajúci z potrieb školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Asistentka učiteľa, ktorá má vysokoškolské vzdelanie s aprobáciou pre 2.stupeň, absolvovala rozširujúce štúdium ďalšieho predmetu. Teraz si požiadala o uznanie a vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj. Vzdelávanie mala uvedené aj v osobnom plán...

Príplatok za profesijný rozvoj N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Pedagogický zamestnanec je na našej škole je od 1. 9. 2021, k dnešnému dňu má zamestnankyňa 2,5 ročnú pedagogickú prax. V roku 2010 absolvovala štátnu jazykovú skúšku z francúzskeho jazyka. V roku 2012 absolvovala štátnu jazykovú skúšku z anglické...

Priznanie príplatku za profesijný rozvoj a rodičovská dovolenka N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Učiteľka ukončila 25. augusta 2021 rozširujúce štúdium, za čo jej patrí 6 % príplatok za profesijný rozvoj. Požiadala si o priznanie príplatku za profesijný rozvoj v septembri 2021, teda má jej byť priznaný od 1. októbra 2021, ale momentálne je na...

Vzdelávanie v čase osobného voľna a náhradné voľno N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Riaditeľka mi podpísala vzdelávanie, ktoré sa bude konať v čase môjho osobného voľna. Pracujem ako vychovávateľka, takže v pracovný týždeň robím dlhý a krátky týždeň. Vzdelávanie sa uskutoční v deň, keď nepracujem. Ja mám za to, že ak mám podpísan...

Priznanie príplatku za profesijný rozvoj N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako mám chápať vyjadrenie v zákone č.138/2019 Z. z. o dvoch rokoch pracovnej činnosti? Zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj podľa odseku 1 priznaním príplatku za profesijný rozvoj podľa osobitného predpisu po dvoch rokoch výkonu pracovnej čin...

Uznanie nároku príplatku za profesijný rozvoj N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Pedagogickému zamestnancovi bol priznaný a aktuálne je ešte poberateľom kreditového príplatku vo výške 12 %, ktorý už v súlade s aktuálnou legislatívou, v zmysle § 32g zákona č. 533/2003 je považovaný ako príplatok za profesijný rozvoj a vypláca s...

1. 1. 2022 - Novela zákona č. 138/2019 Z. z. - Aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023 N

Autor/i: -

V prechodných ustanoveniach k úpravám účinným od 1. januára 2022  § 90 d) zákona č. 138/2019 Z. z. prináša povinný obsah aktualizačného vzdelávania v školskom roku 2022/2023.

1. 1. 2022 Novela zákona č. 138/2019 Z. z. - Rozsah poskytovania programu inovačného vzdelávania N

Autor/i: -

1. januára 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 414/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa me...

12 % príplatok za profesijný rozvoj N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Zamestnankyňa má ukončené VŠ II. stupňa v študijnom programe - učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených a vyučuje na I. stupni ZŠ. Dňa 16. 6. 2022 ukončila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, naďalej ostáva...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ