Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Atestácie

Pracovné voľno pri 1. atestácii bez dohody vopred

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Prosím o vysvetlenie poskytnutia pracovného voľna pri vykonaní 1. atestácie. Má pedagogický zamestnanec nárok na pracovné voľno v rozsahu 5 pracovných dní na samoštúdium vrátane vykonania atestačnej skúšky, ak to vopred nebolo dohodnuté (t...

Pracovné voľno na vzdelávanie

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka:  V aktuálne platnom zákone o pedagogických zamestnancoch som sa nikde nedočítala, či zamestnávateľ poskytuje pedagogickým zamestnancom voľno na vzdelávanie v rámci profesijného rozvoja. V minulosti bolo dané voľno na kontinuálne vzdelávani...

Druhá atestácia a kredity po 1. 9. 2019

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Učiteľka ZUŠ odovzdala II. atestačnú prácu 28. 8. 2019. Termín vykonania atestácie bude po 1. 9. 2019, pričom od 10. 5. 2016 je zaradená v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou. Bude učiteľka zaradená do vyššieho karierového st...

Atestačná skúška - vedúca ŠKD

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka:  Musí mať vychovávateľka školského klubu detí, ktorú chceme vymenovať za vedúcu ŠKD, 1. atestačnú skúšku?     

Atestácia majstra odbornej výchovy

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka:  Majster odbornej výchovy, ktorý nikdy predtým nebol učiteľom, vykonal 1. aj 2. atestáciu pre kategóriu učiteľ. Dokladoval kredity, ktoré nepreukázal zamestnávateľovi. Sú tieto atestácie platné?

Platnosť kreditov do vykonania atestácie

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Pedagóg má riaditeľom uznaných 60 kreditov, za ktoré poberá kreditový príplatok a zároveň ten istý zamestnanec požiadal o vykonanie atestácie. Dokedy mu môže byť vyplácaný kreditový príplatok? Až do vykonania atestačnej skúšky, kedy sa pre...

Uznanie druhej atestácie

Autor/i: Mgr. Slávka Adamove

Otázka: Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie pred niekoľkými rokmi pracoval ako inžinier s DPŠ (absolvent drevárskej fakulty Univerzity vo Zvolene) na strednej odbornej škole drevárskej, kde si urobil aj druhú atestáciu. Pre nedostatok žiakov bol...

Dátum preradenia do vyššej platovej triedy

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Ak učiteľka MŠ vykonala I. atestáciu 5. 12. 2016, preraďujem ju do vyššej platovej triedy hneď v nasledujúci deň, teda 6. 12. 2016 alebo až od nasledujúceho mesiaca, teda v tomto prípade od 1. 1. 2017?

Predatestačné vzdelávanie - nesúhlas zriaďovateľa

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Riaditeľ si podal prihlášku na predatestačné vzdelávanie. Starosta obce prihlášku podpísal (podpisom potvrdil správnosť údajov na prihláške), no k podpisu napísal "nesúhlasím". Prihláška bola podaná, riaditeľ zaradený do skupiny. Ako máme ...

Atestácia - vychovávateľka ŠKD

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Vychovávateľka ŠKD, ktorá má študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, si chce urobiť 1. atestáciu. Ak by nastúpila v budúcnosti ako učiteľka ZŠ – prvý stupeň, bola by zaradená do...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk