Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Malotriedna ZŠ a zriadenie špecializovanej triedy

Publikované: Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Sme malotriedna ZŠ, zriaďovateľom je obec, máme 2 triedy a uvažujeme nad zriadením špecializovanej triedy. Ako je to s financovaním tejto triedy? Potrebujeme prijať tretieho pedagóga na vyučovanie v tejto triede. Triedu uvediem do výkazu k 15. 9. 2020 alebo dostaneme iba to, čo doteraz bez ohľadu na počet tried? Schválili nám cez ministerstvo pedagogického asistenta na 50 % úväzok na budúci školský rok. Bolo by možné ho prijať, keďže spĺňa kvalifikačné predpoklady aj na vyučovanie na 1.stupni ZŠ na 50 % úväzok ako učiteľa v špecializovanej triede? Boli by nám dofinancovane prostriedky na jeho ďalší úväzok učiteľa z normatívnych prostriedkov? Alebo je výška finančných normatívnych prostriedkov prepočítavaná len na počet žiakov a nie na počet tried? Veľmi by sme tu špecializovanú triedu potrebovali zriadiť aspoň na 1 školský rok kvôli mimoriadnej situácii v minulom školskom roku. Mohol by sa v špecializovanej triede vzdelávať aj žiak so ŠVVP alebo takýto žiaci sa tam nesmú vzdelávať, iba byt začlenení v bežnej triede? Aké sú konkrétne praktické kroky zriadenia špeciálnej triedy? 

Pre zobrazenie pracovnej situácie nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Dokumentácia pedagogického asistenta N

Publikované:

Príklady odôvodnenia v rozhodnutí o správnom konaní A

Publikované: Aktualizované:

Prehľad okresov I.- monitoring - od 13. 9. 2021 A

Publikované: Aktualizované: