Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Kvalifikácia SOCIÁLNY PEDAGÓG

Publikované: Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Môže  vykonávať pracovnú činnosť sociálneho pedagóga na ZŠ zamestnanec, ktorý má 8 rokov pedagogickej praxe a ukončené nasledovné vzdelania: UK Bratislava, VŠ II. stupňa – sociálna práca – ukončené v roku 2001, UK Bratislava, rigorózna skúška – vykonaná v roku 2007, UK Bratislava, doplňujúce  pedagogické štúdium ukončené v roku 2015? VŠ II. stupňa zamerané na sociálnu prácu, ukončené v roku 2001 je splnením kvalifikačných predpokladov podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z. - Prílohy č. 15? Ak berieme do úvahy rok ukončenia vzdelania, podľa akého bodu prílohy č. 15 máme postupovať, keď podľa bodu 7 (vzdelanie získané podľa predpisov účinných do 31.3.2002) je nekvalifikovaná, bodu 5 (vzdelanie získané podľa predpisov účinných od 1.4.2002 do 31.8.2019) je kvalifikovaná, bodu 3 (požadované vzdelanie) si musí doplniť vzdelanie o kvalifikačné vzdelávanie, a to o rozširujúcim štúdiom pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti sociálneho pedagóga v školách a školských zariadeniach. Podľa § 29 ods. 4 bude uvedený zamestnanec zaradený do kariérového stupňa  samostatný odborný zamestnanec?

Vychádzame len  z informácií, ktoré uvádzate v otázke:

  • zamestnanec má vykonávať funkciu odborného zamestnanca – sociálneho pedagóga na základnej škole,
  • má 8 rokov praxe – predpokladám, že ako pedagogický zamestnanec podľa pedagogickej praxe,
  • jeho ukončené vzdelanie, ktoré berieme do úvahy pri posúdení pre zaradenie do kategórie sociálny pedagóg: UK Bratislava – VŠ II. st. – sociálna práca, 2001  UK Bratislava - DPŠ , 2015.
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk