Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Kompetencie rady školy – výsledky kontroly UHK.

Publikované: Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Môže rada školy požadovať od štatutára školy výsledky kontroly, ktorá bola v škole vykonaná útvarom hlavného kontrolóra? Má rada školy kompetenciu ich prerokovávať alebo vyjadrovať sa k nim? Ide o školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Povinnou osobou v zmysle uvedeného zákona je aj mesto.

Podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 211/2000 Z. z. povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitných

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk