Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Judikát

Povinné očkovanie dieťaťa - JUDIKÁT - Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 16. apríla 2014, sp. zn. 2 Szd 1/2013.

Autor/i: -

Pokiaľ zákonný zástupca maloletého dieťaťa odmietne dať zaočkovať svoje maloleté dieťa, môže sa dopustiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp...

Povinné očkovanie dieťaťa - JUDIKÁT - Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 26. apríla 2018, sp. zn. 8 Sžo 38, 39/2016

Autor/i: -

Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravotníctva je vecou celospoločenskou a zabezpečenie verejného zdravia nemožno ponechať na slobodnej voľbe jednotlivca, preto ani zákonný zástupca dieťaťa nemá právo odmietnuť jeho povinné očkovanie.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk